Thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu 2019

23 /032019

Thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu 2019

Để phục vụ cho việc tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu 2019 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại có nhu cầu thuê đối tác thực hiện cung cấp dịch vụ phục vụ Diễn đàn. Cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:

- Thực hiện cung cấp dịch vụ phục vụ tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu tại Hà Nội theo yêu cầu của Cục XTTM.

Trong quá trình triển khai, phải phối hợp chặt chẽ với Cục XTTM.

2. Nội dung công việc:Thực hiện cung cấp dịch vụ phục vụ Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu 2019 theo các nội dung cụ thể đính kèm.

3. Thời gian: 8h - 12h ngày 18 tháng 4 năm 2019

4. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

5. Ghi chú: Báo giá cụ thể các chi phí như trong nội dung đính kèm. Báo giá đã bao gồm thuế VAT.Kinh phí: nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

6. Thời hạn hoàn thành: tháng 4/2019.

Đề nghị các đơn vị có khả năng và nhu cầu tham gia gửi Báo giá về Cục XTTM trước 11h00 ngày 01 tháng 4 năm 2019./.

1 BÌNH LUẬN

a

02/ 04/ 2019

test

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Hotline: 0904673350